ועדת השלושה - שיקום מגרש כדורגל

תאריך: 04/09/2018