הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

סקירת עיקרי פעילות שנת 2016

 • שיווק מגרשים לבנייה שכונה מערבית בועינה.
 • תכנון ואישור התחלת עבודה כביש 7 .
 • פיתוח קוו ניקוז מרכז הכפר (השלמות) בועינה.
 • מגרש משולב חט"ב מערבי .
 • שיבוץ כבישים בבועינה נוגידאת.
 • פיתוח כביש מס' 27 צפונית למסגד נוגידאת.
 • השלמת הנגשת מבנים ( בית ספר תיכון , חט"ב מזרחי) וכבישים.
 • שיפוץ מגרש כדורגל .
 • התחלת פיתוח מגרש כדורגל צד מזרחי .
 • שהלמת שלב ג בחט"ב מערבי .
 • קוו ניכוז דרך מגרש הכדורגל שלב ב.
 • סלילת כביש 61 בועינה צפוני.
 • בנייה קיר תומך חצר בית ספר אלנגאח.
 • שיפוץ סדנת בית ספר מקיף.
 • שיפוץ אולם ספורט.
 • בניית מעון יום שכונה דרום מזרחית.
 • אישור מתחם מחבר בועינה נוגידאת שטח 140 דונם כ 350 יחדות דיור .

​ 

סקירת עיקרי פעילות שנת 2016