הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מבנה ארגוני במועצה מקומית בועינה נוגיאדת

מ.מ. בועינה נוג'דאת - מבנה ארגוני ראש המועצהמזכירת ראש המועצהיועץ משפטיהנדסה ואחזקהביקורת פניםמנהל כללי וכספיםרווחה ושירותים חברתייםחינוך תרבות וספורטתברואה​​
מבנה ארגוני במועצה מקומית בועינה נוגיאדת