הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מבנה ארגוני במועצה מקומית בועינה נוגיאדת

מ.מ. בועינה נוג'דאת - מבנה ארגוני ראש המועצהמזכירת ראש המועצהיועץ משפטיהנדסה ואחזקהביקורת פניםמנהל כללי וכספיםרווחה ושירותים חברתייםחינוך תרבות וספורטתברואה​​
מבנה ארגוני של הרשות המקומית בועינה נוגידאת, ראש הרשות, מזכיר- יועץ משפטי והתפזרות המחלקות השונות במעוצה והכפיפות לראש הרשות.

מבנה ארגוני במועצה מקומית בועינה נוגיאדת