הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

מבנה ארגוני במועצה מקומית בועינה נוגיאדת

מ.מ. בועינה נוג'דאת - מבנה ארגוני ראש המועצהמזכירת ראש המועצהיועץ משפטיהנדסה ואחזקהביקורת פניםמנהל כללי וכספיםרווחה ושירותים חברתייםחינוך תרבות וספורטתברואה​​
מבנה ארגוני של הרשות המקומית בועינה נוגידאת, ראש הרשות, הוא בעל הסמכות הראשונה במועצה המקומית, מיד אחריו מזכיר- יועץ משפטי, מחלקות ראשיות כמו כספים, ביקורת , חינוף וספורט, הנדסה ואחזקה, והתפזרות המחלקות השונות במעוצה והכפיפות לראש הרשות.

מבנה ארגוני במועצה מקומית בועינה נוגיאדת