הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

חוקי עזר

חוקי העזר של המועצה המקומית בועיינה- נוג'ידאת:

  • ​מאז הכרזת בועיינה- נוג'ידאת כמועצה מקומית בשנת 1987, פורסמו ואושרו ברשומות חוקי עזר שונים, כיום יש במועצה 10 חוקי עזר תקיפים.
  • סעיף 263 לפקודת העיריות מציין כי יש חובה להחזיק עותק של כל חוקי העזר במשרדי העירייה/ המועצה, זאת ועוד, עותקים אלו יהיו מצויים למכירה במשרדי המועצה.
  • בסוף שנת 2009 ולאחר בניית אתר למועצה באינטרנט, הודפסו כל חוקי העזר של המועצה.
     קישור לנוסח חוקי עזר של המעוצה המקומית באתר משרד פנים  חוקי עזר​
  • להלן פירוט חוקי העזר של המועצה:
חוק עזר כניסה לתוקף מ-
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שווקים ע"י המועצה 19/4/1982
חוק עזר ( אגרת תעודת אישור) 28/09/1987
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים ע"י המועצה 20/09/1987
אימוץ חוק עזר לדוגמה בגבר הריסת מבנים מסוכנים ע"י המועצה 20/09/1987
חוק עזר ( שימור רחובות) 07/12/1988
חוק עזר ( הדברת מזיקים) 24/07/1991
חוק עזר ( הוצאת אשפה) 03/09/1991
חוק עזר ( אספקת מים) 30/01/1992
חוק עזר ( היטל ביוב) 13/07/1992
חוק עזר ( תברואה וסילוק מפגעים) 08/07/1992
חוקי עזר