הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

אודות

מידע על הנושאים הבאים : מידע על היישוב , מסלולי תיירות , תלומי אחריות המועצה , ועדות המועצה , חברי המועצה המכהנים בקדנציה הנוכחית , מידע כללי על חוק חופש המידע , רשימת חוקי העזר במועצה המקומית , צוו הארנונה.

אודות