נגישותתוכן מרכזי
 

ועדות המועצה

​הרכב ועדות מועצת הרשות הש​ישית

​ועדת הנהלה

 1. סולימאן סאלח, יו"ר
 2. נוגידאת ראתב, חבר
 3. סולימאן חאלד, חבר
 4. דלאשה חיראללה, חבר
 5. פוקרא באסם, חבר
 6. מוסא עיסא, חבר
 7. חליל מוחמד, חבר -התפטר במקומו סאלם עפאן -חבר .ו

ועדה לאיכות סביבה

 1. נוגידאת ראתב , יו"ר
 2. גועבאט עאטף, חבר
 3. חליל מוחמד, חבר -התפטר במקומו סאלם עפאן-חבר.
 4. נוגידאת אבראהים, חבר
 5. נוגידאת סאמי, חבר

ועדה לענייני בקורת

 1. נוגידאת אבראהים, יו"ר
 2. נוגידאת סאמי, חבר 
 3. גועבאט עאטף, חבר

​​​​​ועדת הנחות

 1. ​נוגידאת סאמי, יו"ר
 2. גועבאט עאטף, חבר
 3. דלאשה מרואן, חבר 
 4. טאהא מרואן, חבר 
 5. שבאיטה כיפאח, חבר

ועדה ערר על קביעת ארנונה כללית

 1. ​עו"ד סולימאן מאהר, יו"ר
 2. עו"ד נוגידאת סאפי, חבר
 3. עו"ד פוקרא עטאב, חבר

ועדת מכרזים

 1. סולימאן חאלד, יו"ר 
 2. נוגידאת ראתב, חבר
 3. דלאשה חיראללה, חבר
 4. מוסא עיסא, חבר
 5. פוקרא באסם, חבר
 6. נוגידאת אבראהים​, חבר
 7. נוגידאת סאמי, חבר
 8. ועדת רכש ובלאי
 9. ​פוקרא באסם, יו"ר 
 10. סולימאן חאלד, חבר
 11. מוסא עיסא, חבר

ועדת תמיכות מקצועית

 1. ​​דלאשה מרואן
 2. טאהא מרואן
 3. שאפע נוגידאת
 4. ועדת תמיכות משנה
 5. ​פוקרא באסם,  יו"ר
 6. חליל מוחמד, חבר-התפטר במקומו סאלם עפאן-חבר.
 7. סולימאן חאלד, חבר

ועדת חינוך

 1. ​דלאשה חיראללה, יו"ר
 2. פוקרא באסם, חבר
 3. מוסא עיסא, חבר
 4. חליל מוחמד, חבר  -התפטר במקומו סאלם עפאן -חבר
 5. גועבאט עאטף, חבר
 6. סולימאן חאלד, חבר
 7. נוגידאת סאמי, חבר

ועדת ספורט

 1. גועבאט עאטף , יו"ר
 2. פוקרא באסם , חבר
 3. חליל מוחמד , חבר-התפטר במקומו סאלם עפאן -חבר.
 4. מוסא עיסא , חבר
 5. נוגידאת סאמי , חבר

ועדת מל"ח

 1. ​סולימאן סאלח, יו"ר
 2. דלאשה מרואן, חבר
 3. פוקרא היתם, חבר
 4. שבאיטה כיפאח, חבר
 5. חמודה מוחמד, חבר
 6. נוגידאת שאפע, חבר
 7. חמודה אחמד, חבר

​נציג בוועדה המרחבית לתיכנון ובניה "גליל מזרחי"

 1. סולימאן סאלח, חבר

​נציג באיגוד ערים לאיכות סביבה-אגן בית נטופה

 1. ​דלאשה מרואן, חבר

​​נציג ציבור מקומי-ועדת בחינה - אחד משנים

 1. ​פהד נוגידאת, חבר
 2. ​​דלאשה בדר,חבר. הוחלף בפוקרא מוחמדועדת רכש מקצועית

​ועדת רכש מקצועית

 1. ​דלאשה מרואן
 2. טאהא מרואן
 3. נוגידאת שאפע

​ועדת השקעות

 1. דלאשה מרואן, יו"ר
 2. עפאף סולימאן,חבר
 3. ​נבאל סולימאן,חבר

​ 

ועדות המועצה