נגישותדלג לאזור תוכן מרכזי
 

ועדות המועצה

הרכב ועדות מועצת הרשות הש​ישית

 • ועדת הנהלה
 1. סולימאן סאלח, יו"ר
 2. נוגידאת ראתב, חבר
 3. סולימאן חאלד, חבר
 4. דלאשה חיראללה, חבר
 5. פוקרא באסם, חבר
 6. מוסא עיסא, חבר
 7. חליל מוחמד, חבר -התפטר במקומו סאלם עפאן -חבר .
 • ועדה לאיכות סביבה
 1. נוגידאת ראתב , יו"ר
 2. גועבאט עאטף, חבר
 3. חליל מוחמד, חבר -התפטר במקומו סאלם עפאן-חבר.
 4. נוגידאת אבראהים, חבר
 5. נוגידאת סאמי, חבר
 • ועדה לענייני בקורת
 1. נוגידאת אבראהים, יו"ר
 2. נוגידאת סאמי, חבר 
 3. גועבאט עאטף, חבר
 • ועדת הנחות
 1. ​נוגידאת סאמי, יו"ר
 2. גועבאט עאטף, חבר
 3. דלאשה מרואן, חבר 
 4. טאהא מרואן, חבר 
 5. שבאיטה כיפאח, חבר
 • ועדה ערר על קביעת ארנונה כללית
 1. ​עו"ד סולימאן מאהר, יו"ר
 2. עו"ד נוגידאת סאפי, חבר
 3. עו"ד פוקרא עטאב, חבר
 • ועדת מכרזים
 1. סולימאן חאלד, יו"ר 
 2. נוגידאת ראתב, חבר
 3. דלאשה חיראללה, חבר
 4. מוסא עיסא, חבר
 5. פוקרא באסם, חבר
 6. נוגידאת אבראהים​, חבר
 7. נוגידאת סאמי, חבר
 8. ועדת רכש ובלאי
 9. ​פוקרא באסם, יו"ר 
 10. סולימאן חאלד, חבר
 11. מוסא עיסא, חבר
 • ועדת תמיכות מקצועית
 1. ​​דלאשה מרואן
 2. טאהא מרואן
 3. שאפע נוגידאת
 4. ועדת תמיכות משנה
 5. ​פוקרא באסם,  יו"ר
 6. חליל מוחמד, חבר-התפטר במקומו סאלם עפאן-חבר.
 7. סולימאן חאלד, חבר
 • ועדת חינוך
 1. ​דלאשה חיראללה, יו"ר
 2. פוקרא באסם, חבר
 3. מוסא עיסא, חבר
 4. חליל מוחמד, חבר  -התפטר במקומו סאלם עפאן -חבר
 5. גועבאט עאטף, חבר
 6. סולימאן חאלד, חבר
 7. נוגידאת סאמי, חבר
 • ועדת ספורט
 1. גועבאט עאטף , יו"ר
 2. פוקרא באסם , חבר
 3. חליל מוחמד , חבר-התפטר במקומו סאלם עפאן -חבר.
 4. מוסא עיסא , חבר
 5. נוגידאת סאמי , חבר
 • ועדת מל"ח
 1. ​סולימאן סאלח, יו"ר
 2. דלאשה מרואן, חבר
 3. פוקרא היתם, חבר
 4. שבאיטה כיפאח, חבר
 5. חמודה מוחמד, חבר
 6. נוגידאת שאפע, חבר
 7. חמודה אחמד, חבר
 • נציג בוועדה המרחבית לתיכנון ובניה "גליל מזרחי"
 1. סולימאן סאלח, חבר
 • נציג באיגוד ערים לאיכות סביבה-אגן בית נטופה
 1. ​1.  דלאשה מרואן, חבר
 • ​נציג ציבור מקומי-ועדת בחינה
 1. ​1.  פהד נוגידאת, חבר
 • ​או
 1.  דלאשה בדר,חבר. הוחלף בפוקרא מוחמד
 • ועדת רכש מקצועית
 1. ​דלאשה מרואן
 2. טאהא מרואן
 3. נוגידאת שאפע
 • ועדת השקעות
 1. דלאשה מרואן, יו"ר
 2. עפאף סולימאן,חבר
 3. ​נבאל סולימאן,חבר

​ 

ועדות המועצה