הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

חוק ומנהל

​חוקי העזר של המועצה המקומית בועיינה- נוג'ידאת:

  • מאז הכרזת בועיינה- נוג'ידאת כמועצה מקומית בשנת 1987, פורסמו ואושרו ברשומות חוקי עזר שונים, כיום יש במועצה 10 חוקי עזר תקיפים.
  • סעיף 263 לפקודת העיריות מציין כי יש חובה להחזיק עותק של כל חוקי העזר במשרדי העירייה/ המועצה, זאת ועוד, עותקים אלו יהיו מצויים למכירה במשרדי המועצה. 
  • בסוף שנת 2009 ולאחר בניית אתר למועצה באינטרנט, הודפסו כל חוקי העזר של המועצה.
  •  קישור לנוסח חוקי עזר של המעוצה המקומית באתר משרד פנים  חוקי עזר​
  • להלן פירוט חוקי העזר של המועצה:​
חוק עזרכניסה לתוקף מ-
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שווקים ע"י המועצה19/4/1982
חוק עזר ( אגרת תעודת אישור)28/09/1987
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים ע"י המועצה20/09/1987
אימוץ חוק עזר לדוגמה בגבר הריסת מבנים מסוכנים ע"י המועצה20/09/1987
חוק עזר ( שימור רחובות)07/12/1988
חוק עזר ( הדברת מזיקים)24/07/1991
חוק עזר ( הוצאת אשפה)03/09/1991
חוק עזר ( אספקת מים)30/01/1992
חוק עזר ( היטל ביוב)13/07/1992
חוק עזר ( תברואה וסילוק מפגעים)08/07/1992

ק עזר​

חוק ומנהל