הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

החלטות ועדה השלושה

הנדון: החלטה על התקשרות לשירות ניהול/ פיקוח

המועצה מקומית בועינה נוגידאת (להלן "הרשות") החליטה להתקשר עם הקבלן אחים סלטי עיסאם בע"מ (להלן "הקבלן) לביצוע מבנה רב תכליתי (להלן הפרוייקט).

נימוק לבחירה משכ"ל

ידע ומיומנות בתן שירות ניהול ופיקוחהחלטה ועדה השלושה לבחירה קבלן לביצוע מבנה רב תכליתי

שירותי המשכ"ל מלווים במומחים מקצועיים מצ"ב החלטה מצורפת


החלטות ועדה השלושה