הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מזכיר המועצה המקומית בועינה נוגיאדת

 • מזכיר המועצה: מרואן דלאשה
 • טלפון: 04-6730522 שלוחה 101
 • פקס: 04-6730301
 • שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:00-16:30

באחריות מזכיר המועצה:

 • חתימה על מסמכים: חוזה, כתב התחייבויות או תעודה אחרת, שאין בה התחייבות כספית, לא יחייבו את  הרשות אלא אם חתמו עליהם בשם הרשות, בצד חותמת הרשות, ראש הרשות והמזכיר.
 • הקמתם, ארגונם והפעלתם הנכונה של המשאבים המנהליים והנוהליים של הרשות המקומית. הקמתם, ארגונם והפעלת הנכונה של יחידות המטה ואנשי המטה של הרשות המקומית בתחומי הניהול השתתפות,הזמנות, שינויים בסדר היום,טיפול בפרוטוקול ושמירתו וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות.
 • מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות, המועצה והועדות.
 • הכנת תוכניות עבודה רב שנתיות, שנתיות בהתאם לתוכניות הפעולה של ראש הרשות והמועצה.
 • גיבוש מדיניות בנושאי המינהל והניהול של יחידות הרשות, מפגשים קבועים עם מנהלי יחידות ועובדים.
 • גיבוש נהלים, טפסים, ודפוסי עבודה ברשות המקומית בהתאם לחוקים לכללי האתיקה והמינהל התקין.
 • אחריות לניהול– על של יחידות המינהל הכללי הנמצאים באחריותו.
 • גיבוש מדיניות כוח אדם ועדכונה לקראת אישורה במועצה הרשות טיפול במשאבי האנוש של הרשות  המקומית, גיוס, קליטה והשמה, תנאי שירות הדרכה ופיתוח העובד, קידום עובדים, משמעת, פרישה.
 • פעילויות קישור וייצוג בתוך הרשות המקומית ( תיאום והעברת מידע, כנסים, אירועים ) ודוברות.
 • ארגון אירועים וטקסים ופעילויות מיוחדות.
 • ארגון הבחירות המוניציפאליות בתחומי הרשות המקומית.
 • ארכיב  הרשות המקומית שמירת רשימות ומסמכים, מסירת  מסמכים.

מדור חירום:  

 • שם אחראי: היתם פוקרא
 • טלפון: 04-6730522 שלוחה 134, פקס: 04-6730301

תכנית עיר ללא אלימות

 • שם מנהל: עומר דלאשה , טלפון: 04-6730522, פקס: 04-6730301

 

 

 מזכיר המועצה המקומית בועינה נוגיאדת