הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דף הבית

​מזכיר המועצה: מרואן דלאשה

טלפון: 04-6730522 שלוחה 101

פקס: 04-6730301

שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:00-16:30

באחריות מזכיר המועצה:

​חתימה על מסמכים :

חוזה , כתב התחייבויות או תעודה אחרת , שאין בה התחייבות כספית , לא יחייבו את  הרשות אלא אם חתמו  עליהם בשם הרשות , בצד חותמת הרשות , ראש הרשות והמזכיר.

הקמתם, ארגונם והפעלתם הנכונה של המשאבים המנהליים והנוהליים של הרשות המקומית. הקמתם , ארגונם והפעלת הנכונה של יחידות המטה ואנשי המטה של הרשות המקומית בתחומי הניהול השתתפות ,הזמנות  , שינויים בסדר היום ,טיפול בפרוטוקול ושמירתו וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות .

מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות , המועצה והועדות .

הכנת תוכניות עבודה רב שנתיות , שנתיות בהתאם לתוכניות הפעולה של ראש הרשות והמועצה .

גיבוש מדיניות בנושאי המינהל והניהול של יחידות הרשות , מפגשים קבועים עם מנהלי יחידות ועובדים.

גיבוש נהלים , טפסים , ודפוסי עבודה ברשות המקומית בהתאם לחוקים לכללי האתיקה והמינהל

התקין .

אחריות לניהול – על  של יחידות המינהל הכללי הנמצאים באחריותו .

גיבוש מדיניות כוח אדם ועדכונה לקראת אישורה במועצה הרשות טיפול במשאבי האנוש של הרשות  המקומית , גיוס , קליטה והשמה , תנאי שירות הדרכה ופיתוח העובד , קידום עובדים , משמעת , פרישה .

פעילויות קישור וייצוג בתוך הרשות המקומית ( תיאום והעברת מידע , כנסים , אירועים ) ודוברות .

ארגון אירועים וטקסים ופעילויות מיוחדות .

ארגון הבחירות המוניציפאליות בתחומי הרשות המקומית .

ארכיב  הרשות המקומית שמירת רשימות ומסמכים ,מסירת  מסמכים .

מדור חירום

שם אחראי: היתם פוקרא

טלפון: 04-6730522 שלוחה 134

פקס: 04-6730301

תכנית עיר ללא אלימות

שם מנהל: עומר דלאשה

טלפון: 04-6730522

פקס: 04-6730301

​ 


דף הבית