הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

תלונות הציבור

​מבקרת המועצה רימונדה סולימאן ממלאת תפקידה נציבת תלונות הציבור מתחילת 2009, במסגרת תפקידה המבקרת מבררת תולות על גופים שלפי החוק נתונים לביקורתה של מבקרת המועצה.

  • טלפון : 04-6730522 שלוחה 105
  • כתובת: מועצה מקומית בועינה נוגידאת 16924 ת.ד 2
  • דואר אלקטרוני : raymond9@inter.net.il

סמכויותיה של נציבות תלונות הציבור:

הנציבות מוסמכת לברר תלונות על משרדי המועצה, מוסדות החינוך, מוסדות המועצה, עמותות שעל פי חוק ניתן להגיש תלונה עליהם, וכן על העובדים ונושאי משרה באותם גופים.

נושאי התלונה והיעלות להתערבות:

ככלל, הנציבות מבררת תלונה אם נושא התלונה מעשה- לרבות מחדל או פיגור בעשייה- הפוגע במישרין במתלונן או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, ואם המעשה נעשה בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או שלא לפי סדרי מנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

מי רשאי  להגיש תלונה:

כל אדם רשאי להגיש תלונה לנציבות. הפונה נדרש לציין בה את שמו ואת מענו. הנציבות אינה מבררת תלונות שהוגשו בעילום שם. אפשר להגיש תלונה גם בשמו של אדם אחר , בתנאי שהמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.

דרך הגשת התלונה:

אפשר להגיש תלונה הכתובה בכתב יד, אין צורך בידע משפטי לצורך ניסוחה. כדי להקל את בירור התלונה, חשוב שהמתלונן יציין את שמו ותעודת זהות שלו ואת כתובתו המדויקת למשלוח מכתבים, גם אם התלונה מוגשת באמצעות הדואר האלקטרוני, וכן את מספר הטלפון שלו.

חשוב לצרף לתלונה העתקים של המסמכים הדרושים לבירור התלונה: העתקים של פניות המתלונן לגוף הנילון, תשובות שהתקבלו, החלטות בנושא וכו'.

לפרטים נוספים לחץ יישום חוק חופש המידע.pdf

תלונות הציבור