הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

תברואה ופקח חוקי עזר

 • מנהל המחלקה:אחמד חמודה
 • טלפון: 04-6730522 שלוחה 122
 • פקס: 04-6730301
 • שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:00-16:30

תיאור התפקיד:

 • קשר עם קבלנים וספקים
 • טיפול שוטף בניקיון
  • מפקח על ביצוע עבודות ניקיון שוטפת ברשות הכוללת ניקיון של רחובות הרשות המקומית ושל שוקיה, פינוי האשפה הביתית גזם פינוי ארגזים וקרטונים ופינוי מכלי איסוף האשפה בהתאם לתוכנית עבודה שבועית וחודשית לפינוי אשפה.
  • מפקח על ביצוע תכנית הניקיון השבועית באמצעות קבלת מידע ממפקחי העבודה /רכזים בשטח.
  • מפקח על ניקיון בבתי שימוש ציבוריים ואחראי להפעלתם.
  • מפקח על תחזוקת אתרי סילוק אשפה בתיאום עם אגף הנדסה לצורך כך מפעיל קבלנים חיצוניים בהתאם לתוכנית עבודה או בהתאם לצורך.
  • אחראי לקבל תלונות מהציבור או מהפקוח העירוני ולרישום אירועים על מפגעים שצריכים טיפול. מפקח על ביצוע עבודות הניקיון והסרת המפגעים.
  • אחראי לטיפול בתלונות תושבים ולמתן תשובה בכתב בעת הצורך.
  • אחראי על הפיקוח במוסדות חינוך ומוסדות ציבור וחצרות פתוחים.
  • יוזם מבצעי ניקיון מיוחדים במוסדות הציבור שברשות המקומית ובשכונותיה ומפקח עליהם בתיאום עם מנהל בית ספר וועדי שכונות וכד'.

הדברה

 • אחראי לטיפול בהשמדתם והדברתם של מזיקים ועשביה כגון: עכברים, יתושים וחרקים בתאום לתכנית עבודה שנתית ולתלונות שמקבל מהתושבים, הטיפול כולל איתור מקורות דגירה ליתושים קיום מכרסמים וכד' והעשה בתיאום מקצועי עם הווטרינר ובביצוע מקומי או באמצעות קבלן הדברה.
 • מבצע סיורים בשטח לשם פקח על ביצוע העבודה: הן על עבודת הקבלנים והן על עבודת עובדי יחידתו.
 • אחראי להתקשרות עם קבלנים בכל מקרה בו לא ניתן לבצע את עבודות הניקיון ההדברה ופעולות תברואה אחרות באמצעים העומדים לרשותו. ההתקשרות מתבצעת בהתאם לתקנות שר הפנים ובהתאם להיקפים כספיים המגדירים את צוות ההתקשרות.
 • אחראי להכנת מפרטים לצורך ביצוע עבודות ניקיון/ הדברה ולפקח על בצוע העבודה ע"י קבלנים חיצוניים.
 • אחראי לבדיקת חשבונית קבלנים וספקים בהתאם להסכמים שנחתמן ולהעברתן לביצוע התשלום לאחר אישורן לגורם המתאים.

רישוי עסקים

 • אחראי לקיום בחינות של בקשות לרישוי עסקים ולמתן ההיתרים בהתאם לחוקים ולתקנות התקפים.

אחזקת גנים ציבוריים

 • אחראי לפיקוח על אחזקת הגנים הציבוריים והגנון הקיימים, עיבוד הקרקע, ריסוס דשא, השקיה, זיבול ודישון, גיזום, עיצוב צורת צמחים, ניקיון הגן וכד'.

מבנה אירגוני של המחלקה

ויטרנרית:ד"ר לריסה עבדאלחאלק​

 • שעות קבלה: ימי ג בין השעות 10-13
 • פקח תברואה : עלי סולימאן
 • טלפון נייד :  0546113417

הפעלת אמבולנס:-

 • מס" חירום :- 0523762616  , 0542564471
 • מס" פקס :- 04-6516296
 • מס" טלפון:- 04-6519951
תברואה ופקח חוקי עזר