הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

הנדסה

  • ​מהנדס הרשות: מוחמד חמודה
  • טלפון: 04-6730522  שלוחה 111 
  • פקס: 04-6730301
  • שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:00-16:30

המהנדס הוא הסמכות המקצועית בתחום הפיזי ארגוני, כמתכנן, כמייעץ לראש הרשות והמועצה וכמבצע של מדיניות הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית, הוראות החוק והתקנות השונות. חתימתו ניתנת תוקף לתוכנית, רישיונות ותעודות בהתאם לחוקים ותקנות.

בתחום אחריות המהנדס

  • תכנון שטח השיפוט של הרשמה המקומית: הכנת תוכניות אב, פרוגרמות, תוכניות מתאר מפורטות, שינוי ייעוד קרקע והפקעות לצרכי ציבור וייצוג הרשות בוועדות התכנון.
  • רישוי ופיקוח: אישור תוכניות לבניה, בקשות להיתרי בניה שימוש חורג והקלות בניה, פיקוח על העמידה בהוראות באישורים ובתקנים בבניה ובשימוש ונקיטת צעדים המתבקשים בהתאם, ואיתור מבנים מסוכנים ונקיטת צעדים מתבקשים בהתאם.
  • בנייה ציבורית: תכנון ובניית מבני ציבור ומתקני ציבור בתחומי הרשות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור.
  • עבודה ציבורית: תכנון, ביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות תשתית (ביוב, מים, כבישים, תאורה, גנים וכד') בתחומי הרשות המקומית. 
הנדסה