הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנדסה

​מהנדס הרשות: מוחמד חמודה
טלפון: 04-6730522  שלוחה 111
פקס: 04-6730301
שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:00-16:30

 

 המהנדס הוא הסמכות המקצועית בתחום הפיזי ארגוני , כמתכנן , כמייעץ לראש הרשות והמועצה וכמבצע  של מדיניות הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית , הוראות החוק והתקנות השונות . חתימתו ניתנת תוקף לתוכנית , רישיונות ותעודות בהתאם לחוקים ותקנות.

 

בתחום אחריות המהנדס

  • תכנון שטח השיפוט של הרשמה המקומית : הכנת תוכניות אב ,פרוגרמות , תוכניות מתאר מפורטות, שינוי ייעוד קרקע והפקעות לצרכי ציבור וייצוג הרשות בוועדות התכנון .
  • רישוי ופיקוח : אישור תוכניות לבניה , בקשות להיתרי בניה  שימוש חורג והקלות בניה, פיקוח על העמידה בהוראות באישורים ובתקנים בבניה ובשימוש ונקיטת צעדים המתבקשים בהתאם, ואיתור מבנים מסוכנים ונקיטת צעדים מתבקשים בהתאם .
  • בנייה ציבורית : תכנון ובניית מבני ציבור ומתקני ציבור בתחומי הרשות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור .
  • עבודה ציבורית : תכנון , ביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות תשתית ( ביוב , מים , כבישים , תאורה , גנים ... וכד' ) בתחומי הרשות המקומית . ​

הנדסה