הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

חינוך

 • ​​מנהל המחלקה: שאפע נוגידאת
 • טלפון: 04-6730522 שלוחה 102
 • פקס: 04-6730301
 • ​שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:00-16:30

(הדרך הטובה ביותר לחנך בני אדם הינה להוות להם דוגמא אישית)

הגדרות

מנהל המחלקה אמור להוות כעין ראש מטה הנהגת החינוך התרבות והספורט ברשות המקומית, עליו לדאוג לתנאים פיזיים נאותים של כל מערכות החינוך, התרבות והספורט ליישוב, לגייס כל המקורות התקציביים על פי החוק, ממשרדי הממשלה ומוסדות ציבור ולגייס משאבים נוספים ממקורות שונים.

​עליו להנהיג את עיצוב פני החינוך והתרבות ביישוב, יחד עם קברניטי הרשות המקומית ונציגי הציבור.

​קביעת אסטרטגיה, יעדים ומטרות, תוכנית אב ואבני דרך לפיתוח החינוך והתרבות ביישוב, תוך מעקב וניהול הפעילות השוטפות וקידום התוכניות לטווח הארוך, במקביל עליו לגייס אנשי צוות ומנהלי מוסדות חינוך ועובדי הוראה, אשר יסיעו בידיו להגשים את מדיניות ראש הרשות והמועצה, בניצוחו ובהמרצתו.

סמכויות ותפקידים:

 • אחראי לפיתוחה, לגיבושה וליישומה של מדיניות הרשות המקומית למתן שירותי חינוך, תרבות וספורט בהתאם ליעדים שנתיים ורב שנתיים ובאישור הממונים.
 • אחראי לניהול תקין של מוסדות החינוך והתרבות ברשות המקומית, להקפדה על הקיום הפיזי של המוסדות ולאספקה סדירה של טובין וציוד למוסדות אלו.
 • אחראי לניהול כ"א ביחידת החינוך והתרבות ובכלל זה תכנון משאבי אנוש וניצולו וניוד עובדים במערכת.
 • אחראי לפיתוח מבני חינוך ותרבות, בהתאם למדיניות הרשות ומשרד החינוך והתרבות.
 • מפקח על מערכת החינוך, בגני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על יסודי ועל מתן שירות פסיכולוגי במוסדות.

 מבנה אירגוני :

 • גב" לטיפה סולימאן : מזכירה
 • ​ד"ר עמאד גת : מנהל השירות הפסיכולוגי
 • יונס נסאר : פסיכולוג
 • שאקר מאי : פסיכולוגית
 • מוחמד נוגידאת : קצין ביקור סדיר ,רכז נגישות
 • סלימאן פוקרא  : מנהל בית נוער
 • היתם פוקרא : רכז מד"צים
 • בכר שריף :  רכז תרבות
 • משהור נוגידאת : מנהל מחלקת ספורט

חינוך