הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

לשכת ראש הרשות

ראש המועצה: מר סאלח סולימאן

טלפון: 04-6730522 שלוחה 110

פקס: 04-6730301

שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:00-16:30

מזכירת ראש המועצה

מזכירת ראש המועצה: סוריה נוגידאת

טלפון: 04-6730522 שלוחה 109

פקס: 04-6730301

שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:00-16:00

תיאור התפקיד:​

מתאמת פגישות לראש המועצה בהתאם לחשיבות הפגישה ולדרישות ראש המועצה.

​מדפיסה מסמכים במעבד תמלילים  בהתאם לדחיפות המסמכים ולתוכנית עבודה.

מנתבת טלפונים לראש המועצה תוך ניסיון לפתור בעיות פשוטות בכוחות עצמה ובכך למנוע את הטרדת ראש

המועצה בעבודתו.

אחראית לטיפול בדואר נכנס של היחידה ובכלל זה מיון מכתבים הנאספים ביחידה, פתיחתם וצילומם לפי הצורך,

ניתובם בהתאם לנושאם ולעובדים המטפלים, רישומם וכד'.

אחראית לניהול התיקייה ובכלל זה תיוק של חומר היחידה בהתאם לנושאים השונים, תוך אבחנה בתאריכי החומר

המתויק ובקוד פנימי של המסמך.

אחראית להזמנת ציוד משרדי ליחידה בתאום עם יחידת מזכירות ומנהל ו/או יחידת רכש ואספקה.

מבצעת כל מטלה המונחת לה ע"י ראש המועצה מעבר למטלות השוטף, בהתאם לצרכים המשתנים של היחידה.

מקפידה להיות צמודה בכל החלטותיה ופעולותיה לחוקים, לצווים ונהלים, התקיפים בישירות הציבור בכלל, בשלטון

המקומי בפרט וברשויות המקומיות בפרט שבפרט.

מציעה לראש המועצה שינויים ותוספות לקריטריונים, לסטנדרטים ולנהלים תקפים, המתייחסים לתחומי אחריותה

ופעולתה.

מציעה לראש המועצה שיפורים ושינויים בשיטת העבודה, בדפוסי הפעולה, בנהלים התקיפים, בטפסים, בשאלונים

וכל דרך אחרת לשיפור היעילות והאפקטיביות שלו ושל עובדיו.​

לשכת ראש הרשות