הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ייעוץ משפטי

יועץ משפטי : מרואן טאהא, עו"ד

טלפון: 04-6730215

פקס : 04-6730784

היועץ המשפטי של הרשות  הוא גורם חשוב בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין . הוא מייצג את החוק ואת אינטרס הציבור.

​סמכויות ותפקידים על פי חוק :​

היועץ המשפטי יוזמן ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת הרשות או כל ועדה מוועדותיה ותינתן לו הזדמנות להשמיע את חוות דעתו המקצועית בעל – פה או בכתב , לפי קבלת כל החלטה .

לא תתקשר רשות המקומית בחוזה בכתב אלא לאחר  שקיבלה חוות דעתו המשפטית בכתב .

 מתן יעוץ משפטי לראש הרשות ,לסגן שהואצלו לו סמכויות , למועצת הרשות ולוועדותיה השונים,לעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות .

ניסוח מסמכים משפטיים שונים: צווי מיסים, חוקי עזר, חוזים שונים ,מכרזים, הכנת תביעת משפטיות , הפצת פרשנות והסברים לחקיקה  חדשה .

יצוג הרשות לרבות הופעה בפני בתי משפט ובתי הדין השונים ובפני יתר המוסדות המשפטיים והשלטוניים , כגון הוצאה לפועל , לשכת רישום מקרקעין וכו'  .

ייצוג הרשות בפני מוסדות ומשרדי ממשלה השונים ובפני מוסדות וגופים ממלכתיים אחרים . 

טיפול בעניינים הנוגעים לבית דין הארצי למשמעת , לרבות הגשת התביעות לבית הדין , וליווי התהליך המשפטי , אישור מוקדם להסכם פשרה בערכאות הליך בוררות בתביעה של עובד או של נבחר .

שמש כתובע מטעם הרשות וכממונה על התביעה העירונית בהליכים פליליים , באכיפת חוק התכנון ובנייה , רישוי עסקים , חוקי עזר ונושא חקיקה אחרים שעל אכיפתם ממונה הרשות .​

ייעוץ משפטי