הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
בועיינה נוג'ידאת
פתח/סגור תפריט

ייעוץ משפטי

 • יועץ משפטי : מרואן טאהא, עו"ד
 • טלפון: 04-6730215
 • פקס : 04-6730784

היועץ המשפטי של הרשות  הוא גורם חשוב בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין . הוא מייצג את החוק ואת אינטרס הציבור.

​סמכויות ותפקידים על פי חוק :​

 • היועץ המשפטי יוזמן ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת הרשות או כל ועדה מוועדותיה ותינתן לו הזדמנות להשמיע את חוות דעתו המקצועית בעל – פה או בכתב, לפי קבלת כל החלטה.
 • לא תתקשר רשות המקומית בחוזה בכתב אלא לאחר שקיבלה חוות דעתו המשפטית בכתב.
 •  מתן יעוץ משפטי לראש הרשות, לסגן שהואצלו לו סמכויות, למועצת הרשות ולוועדותיה השונים, לעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות.
 • ניסוח מסמכים משפטיים שונים: צווי מיסים, חוקי עזר, חוזים שונים ,מכרזים, הכנת תביעת משפטיות, הפצת פרשנות והסברים לחקיקה חדשה.
 • יצוג הרשות לרבות הופעה בפני בתי משפט ובתי הדין השונים ובפני יתר המוסדות המשפטיים והשלטוניים, כגון הוצאה לפועל, לשכת רישום מקרקעין וכו'.
 • ייצוג הרשות בפני מוסדות ומשרדי ממשלה השונים ובפני מוסדות וגופים ממלכתיים אחרים.
 • טיפול בעניינים הנוגעים לבית דין הארצי למשמעת, לרבות הגשת התביעות לבית הדין, וליווי התהליך המשפטי, אישור מוקדם להסכם פשרה בערכאות הליך בוררות בתביעה של עובד או של נבחר.
 • שמש כתובע מטעם הרשות וכממונה על התביעה העירונית בהליכים פליליים, באכיפת חוק התכנון ובנייה, רישוי עסקים, חוקי עזר ונושא חקיקה אחרים שעל אכיפתם ממונה הרשות.

ייעוץ משפטי