הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל כספים

​גזבר המועצה: מרואן דלאשה
טלפון: 04-6730522  שלוחה 101
פקס: 04-6730301
שעות קבלה:ימים א,ב,ד,ה בין השעות 16:30– 8:00

 

גזבר הרשות עוסק בניהול הכספי של הרשות ועליו מוטלת האחריות על המערכת הכספית-הכנסותיה,הוצאותיה והשקעותיה.

גזבר הר​שות אחראי:

  •  על הכנת וגיבוש הצעת תקציב רגיל ותקציב פיתוח בשיתוף עם הגורמים השונים ברשות,ומעקב תקציבי תוך בקרה ופיקוח על הביצוע התקציבי לצרך עמידה ביעדים.
  • על ניהול ואבטחת המשאבים הכספיים וניהולם הנכון של המשאבים אלו,תוך שמירה מלאה על החוקים,הצווים ותקנות הממשלה ושמירה על האיזון התקציבי.
  • על מעקב אחר ביצוע תשלומים ותקבולים, מימון פעולות הרשות ותשלומי שכר עובדים.
  • על  בניית מערך לניהול כספי שוטף ולגלוי נאות של מצבה הכספי של הרשות.
    מעקב חשבונאי והכנת דוחות כספיים.
  • על מערך מידע הנכסים ברשות,הכנת חיובים בתחומי המיסים השונים (ארנונה, אגרות , היטלים וכו" ).טיפול בהשגות לגבי חיובים , העמקת הגבייה ואכיפתה.
  • על ניהול משא ומתן עם מוסדות, בנקים ומשרדי ממשלה להשגת היעדים הכספיים וייצוג הרשות בפני גופים ציבוריים שונים.
  • על ארגונם והפעלתם של יחידות הנה"ח, שכר ,גביה וקניינות.
  • על חתימת המסמכים הנוגעים לכספים , כל חוזה,כתב התחייבות,או תעודה אחרת שיש בהם התחייבות כספית מטעם הרשת יהיו חתומים ע"י יו"ר הרשות והגזבר.

מבנה ארגוני

הנהלת חשבונות

שם:עפאף סולימאן 
טלפון: 04-6730522  שלוחה 114
פקס: 04-6730301
שעות קבלה: ימים  א,ב,ד,ה בין השעות 14:30– 8:00

​חשבת ש​​כר וקופאית

שם: ניבאל סולימאן 
טלפון: 04-6730522  שלוחה 107
פקס: 04-6730301 
שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 16:00– 8:00

גביה ​​ורכש

שם: מוחמ​​ד​​​ דלאשה
טלפון: 04-6730522  שלוחה 113
פקס: 04-6730301
שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 16:30– 8:00

פקי​ד גביה

שם: חא​​ל​​​ד נוגידאת
טלפון: 04-6730522  שלוחה 119
פקס: 04-6730301
שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 16:30– 8:00

קופאית וגביה

שם: מרוות חמודה 
טלפון: 04-6730522  שלוחה 112
פקס: 04-6730301 
שעות קבלה: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 13:30– 8:00​

מנהל כספים